Διακήρυξη Διενέργειας Πλειοδοτικού Διαγωνισμού, για την παραχώρηση με ανταποδοτικό όφελος (αντάλλαγμα) μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία

Η Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών, του κλάδου Διαχειριστικής – Τεχνικής Υποστήριξης & Πληροφορικής, του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, προκηρύσσει πλειοδοτικού Διαγωνισμού, για την παραχώρηση με ανταποδοτικό όφελος (αντάλλαγμα) μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ