Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Ανοικτής Διαδικασίας» για τη σύναψη Ετήσιας Σύμβασης για τη Συντήρηση Είκοσι Επτά (27) Ανελκυστήρων και Δύο (2) Κυλιόμενων Κλιμάκων του 424 ΓΣΝΕ.

Η Υπ’ Αριθ. 175/2022 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Ανοικτής Διαδικασίας» για τη σύναψη Ετήσιας Σύμβασης για τη Συντήρηση Είκοσι Επτά (27) Ανελκυστήρων και Δύο (2) Κυλιόμενων Κλιμάκων του 424 ΓΣΝΕ. Διαβάστε ΕΔΩ.