Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Ανοικτής Διαδικασίας», για την Προμήθεια Σύγχρονου Συστήματος Υπερηχοκαρδιογραφίας

Συμβάσεις – Διαγωνισμοί [Η Υπ’ Αριθ. 5/2023 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού «Ανοικτής Διαδικασίας», για την Προμήθεια Σύγχρονου
Συστήματος Υπερηχοκαρδιογραφίας.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.