Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ετήσια σύμβαση προμήθειας οδοντοπροσθετικών και ορθοδοντικών υλικών και εργασιών

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Τμήματος Προμηθειών του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως προκηρύσσει τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ετήσια σύμβαση προμήθειας οδοντοπροσθετικών και ορθοδοντικών υλικών και εργασιών.

Διαβάστε περισσότερο ΕΔΩ.