Διακήρυξη με αριθμό: 04/2022: Πλειοδοτικός διαγωνισμός (επαναληπτικός) για την παραχώρηση με αντάλλαγμα μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού (υλικό σκραπ – καταλύτες – μπαταρίες) από την Ελληνική Αστυνομία.

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας/Κ.Δ. Τ.Υ.Π. – Υποδιεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών Βορείου Ελλάδος: Διακήρυξη με αριθμό: 04/2022: Πλειοδοτικός διαγωνισμός (επαναληπτικός) για την παραχώρηση με αντάλλαγμα μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού (υλικό σκραπ – καταλύτες – μπαταρίες) από την Ελληνική Αστυνομία. Διαβάστε την ΕΔΩ.