Διακήρυξη Σύμβασης για την προμήθεια ορθοπεδικών υλικών – χειρουργικών μοσχευμάτων

Το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως ανακοινώνει την υπ’αριθ, 24/2023 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη Σύμβασης για την προμήθεια ορθοπεδικών υλικών – χειρουργικών μοσχευμάτων.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.