Διακήρυξη Σύμβασης για την προμήθεια λοιπού αναλώσιμου υγειονομικού υλικού

Το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως ανακοινώνει την υπ’αριθ. 27/2023 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη Σύμβασης για την προμήθεια λοιπού αναλώσιμου υγειονομικού υλικού (Ιατρικά αναλώσιμα).

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.