Διακήρυξη του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της ΠΕ Ευρυτανίας για ένα έτος.

 

Τμήμα Προμηθειών ΠΕ Ευρυτανίας.
Ε. Σανούλη