Διακήρυξη του Υπ΄ Αριθ.: 50/22 Διαγωνισμού:Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

Η Διεύθυνση Προμηθειών της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης και Υποστήριξης Στρατού “Θησέας”, ανακοινώνει τη Διακήρυξη του Υπ΄ Αριθ.: 50/22 Διαγωνισμού:Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», Φ.600.163/188/430437/Σ.3231/24 Νοε 22/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/5β. Διαβάστε ΕΔΩ.