Διακήρυξη του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων 

Ανακοινώνεται ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων για την Τέλεση Εξετάσεων του Αιματολογικού Εργαστηρίου
του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας. (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 176299).

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.