Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 102/2022

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 102/2022

-1. Αποστέλλονται συνημμένα αρχεία, τα οποία αφορούν τη διακήρυξη υπ’
αρίθμ. 102/2022.

2. Το ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ παρακαλείται για την ανάρτηση της παραπάνω διακήρυξης
στο «army.gr».

ΑΔ_102 ΑΔΑΜ_22PROC010718989ΑΔΑ_627Β6-Γ55