Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 51/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Συστήματος Διασύνδεσης Κολλαγόνου Κερατοειδούς για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Το Γραφείο Διαγωνισμών – Συμβάσεων του Τμήματος  Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, ανακοινώνει την “Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 51/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Συστήματος Διασύνδεσης Κολλαγόνου Κερατοειδούς για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας” με θέμα: ” Δαπάνες Προμηθειών-Επισκευών-Κατασκευών”. Διαβάστε την ΕΔΩ.