Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 97/2022

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 97/2022

 

1. Αποστέλλονται συνημμένα αρχεία, τα οποία αφορούν τη διακήρυξη υπ’
αρίθμ. 97/2022.

2. Το ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ παρακαλείται για την ανάρτηση της παραπάνω διακήρυξης
στο «army.gr».

424 ΓΣΝΕ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Τηλ.231038-1080
231038-1074
231038-11007. Αδ_97 ΑΔΑ 9ΘΠ66-989 ΑΔΑΜ 22PROC010660856