Διακήρυξη Υπ’ Αριθμ. 02/2024 πλειοδοτικού διαγωνισμού της Υ.Τ.Ε.Β.Ε.

Η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών Βορ. Ελλάδος, του Κλάδου Διαχειριστικής – Τεχνικής Υποστήριξης & Πληροφορικής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αποφασίζει τη διενέργεια Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές, για την παραχώρηση με ανταποδοτικό όφελος (αντάλλαγμα) μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία, ήτοι τετρακόσια τρία (403) οχήματα που έχουν κριθεί ως Π.Ο.Ε., όπως αναγράφονται στη συνοπτική περιγραφή αντικειμένου και στο παράρτημα «Γ». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ