ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΡΜΟΠΗΓΩΝ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΡΜΟΠΗΓΩΝ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Σας αποστέλλουμε τη Διακήρυξη (και την Περίληψη) του Διαγωνισμού για τη μίσθωση και αξιοποίηση της δημοτικής ιαματικής πηγής ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ στον Πολιχνίτο Λέσβου και παρακαλούμε για την προώθησή της για την ενημέρωση των μελών σας και λοιπών φορέων, οι οποίοι κατά την εκτίμησή σας μπορεί να ενδιαφέρονται.

 

Η προθεσμία κατάθεσης προσφορών λήγει στις 14 Οκτωβρίου 2022.

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για διευκρινήσεις.

 

Με εκτίμηση

Μιχάλης Ρούσσης

Αντιδήμαρχος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Δήμου Δυτικής Λέσβου

 

202209 _ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΡΜΟΠΗΓΕΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ