Διεθνής Έκθεση στην Κωνσταντινούπολη, İSTANBUL JEWELRY SHOW 2024

Στις 17 – 20 Απριλίου 2024 στην Κωνσταντινούπολη, θα πραγματοποιηθεί η <İSTANBUL JEWELRY SHOW>. Αναλυτική ενημέρωση σχετικά με την έκθεση συμπεριλαμβάνεται στην ιστοσελίδα.

https://www.istanbuljewelryshow.com/en/home.html