Διεθνή Έκθεση “Agriculture Days 2022”

Σας επισυνάπτουμε,  ενημερωτικό υλικό της εταιρείας Iceberg Exhibitions, το οποίο αφορά στην διοργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης Agriculture Days 2022”, Γεωργίας, Τεχνολογίας, Τροφίμων & Επεξεργασίας, η οποία θα λάβει χώρα στις 19 – 21 Μαΐου 2022 σε ανοιχτό χώρο στην πόλη Lushnje, και θα παρακαλούσαμε για την ενημέρωση και περαιτέρω ενέργειες σας.

 

Σχετικά Αρχεία: