Διενέργεια Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας επ’ ωφελεία της ΣΣΑΣ

Το 4ο Επιτελικό Γραφείο/4, της Μεραρχίας Υποστήριξης «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», θα προβεί στη διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας επ’ ωφελεία της ΣΣΑΣ. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ