Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας Νωπών Οπωρολαχανικών για τις Μονάδες της 9ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ

Συνημμένο θα βρείτε έγγραφο διακήρυξης με αριθμό 3/2015 που αφορά στη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας νωπών οπωρολαχανικών, επ΄ ωφελεία των Μονάδων της 9ης Μ/Π ΤΑΞΠΖ.

 

Σχετικά Αρχεία: