Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

 

Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 

Γραφείο  Προμηθειών

 

Θεοδωρίτση Ευστρατία

 

τηλ. 26953 60606