Διοίκηση 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης: «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού»

Η Διοίκηση 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού», για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.