Διοίκηση 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης: Ανοικτός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών

Η Διοίκηση της 4ης Υγιειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει τον ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών «Μεταφοράς και διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων των Κέντρων Υγείας με τα Ιατρεία ευθύνης τους και των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.), αρμοδιότητας της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης».

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.