Διοργάνωση διαδικτυακού σεμιναρίου για επιχειρηματικές ευκαιρίες στις χώρες της Καραϊβικής

Διοργάνωση διαδικτυακού σεμιναρίου για επιχειρηματικές ευκαιρίες στις χώρες της Καραϊβικής

 

Πρόσκληση της Ευρ. Επιτροπής (Γεν. Δ/νση TRADE) για συμμετοχή σε διαδικτυακό σεμινάριο που διοργανώνεται σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Εξαγωγών Καραϊβικής (Caribbean Export Development Agency-CEDA) υπό τον τίτλο “The EU-CARIFORUM Economic Partnership Agreement: How to unlock the trade potential behind the EPA?” την Πέμπτη 11 Μαρτίου και ώρα 14.00-17.00 (Κεντρικής Ευρώπης). Το σεμινάριο θα εστιάσει στις εμπορικές ευκαιρίες που διανοίγονται από την εφαρμογή της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (EPA) που έχει συνάψει η ΕΕ με τις χώρες της περιοχής της Καραϊβικής. Η συμμετοχή στο σεμινάριο απαιτεί εγγραφή  μέσω της ιστοσελίδας του CEDA: https://www.carib-export.com/event/the-eu-cariforum-epa-enhancing-reciprocal-trade-and-deepening-regional-integration/

 

Επισυνάπτεται, ενδεικτικό πρόγραμμα και σύνοψη της ex-post τελικής έκθεσης για τη Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης με τα κ-μ του CARIFORUM (Φόρουμ Καραϊβικής).

Συμπληρωματικά παραθέτουμε τα κάτωθι στοιχεία:

·       Η EPA ΕΕ-CARIFORUM που υπεγράφη τον Οκτώβριο του 2008 δεν αφορά μόνο το εμπόριο αγαθών, αλλά περιλαμβάνει δεσμεύσεις για το εμπόριο υπηρεσιών, επενδύσεων και θεμάτων όπως η πολιτική ανταγωνισμού, οι δημόσιες συμβάσεις, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και η βιώσιμη ανάπτυξη.

· Η ΕΕ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του CARIFORUM, μετά τις ΗΠΑ.

· Οι κύριες εξαγωγές από την Καραϊβική στην ΕΕ είναι καύσιμα και προϊόντα εξόρυξης, ιδίως πετρέλαιο και αέρια, μπανάνες, ζάχαρη και ρούμι, ορυκτά (ιδίως χρυσός, κορούνδιο, οξείδιο του αργιλίου και υδροξείδιο), προϊόντα σιδηρομεταλλεύματος και λιπάσματα.

· Οι κύριες εξαγωγές της ΕΕ προς την Καραϊβική είναι: σκάφη, πλοία, αυτοκίνητα, οχήματα κατασκευών και τμήματα κινητήρων, τηλεφωνικός εξοπλισμός, γάλα και αλκοολούχα ποτά.

· Η Κούβα δεν έχει υπογράψει τη Συμφωνία Cotonou, η οποία αποτελεί τo θεσμικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζονται όλες οι Συμφωνίες Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης της ΕΕ με τις χώρες Αφρικής, Καραϊβικής, Ειρηνικού (ΑΚΕ-ACP), ωστόσο είναι μέλος του CARIFORUM, χωρίς δεσμεύσεις για την EPA. Διαφαίνονται, όμως, κάποιες θετικές προοπτικές σύσφιξης των σχέσεων της χώρας αυτής με την ΕΕ, εν όψει της επικείμενης Συμφωνίας Post-Cotonou.

 

Χρήσιμα στοιχεία για τις επιχειρηματικές δυνατότητες, υπό το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, μπορούν να αντληθούν σε πρόσφατη μελέτη   https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/october/tradoc_158983.pdf