Δράση “Κουπόνια Καινοτομίας” μετά την παράταση της Δράσης έως τις 30-4-2020.

 Δράση “Κουπόνια Καινοτομίας” μετά την παράταση της Δράσης έως τις 30-4-2020

Επικαιροποιημένο το ηλεκτρονικό banner καθώς και το προωθητικό έντυπο για τη Δράση “Κουπόνια Καινοτομίας” μετά την παράταση της Δράσης έως τις 30-4-2020.

Σχετικά Αρχεία: