Δυνατότητα στήριξης συμμετοχής επιχειρήσεων σε διαδικτυακή Έκθεση Ενεργειακής Καινοτομίας στην Κίνα (27-29.9.022)

Δυνατότητα στήριξης συμμετοχής επιχειρήσεων σε διαδικτυακή Έκθεση Ενεργειακής Καινοτομίας στην Κίνα (27-29.9.022)

Αποστέλλουμε συνημμένα έγγραφα σχετικά με εν θέματι πρωτοβουλία σε διαδικτυακή Έκθεση Ενεργειακής Καινοτομίας στην Κίνα (27-29.9.2022).

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.

 

Με εκτίμηση,

Σοφία Ζαχαρή

Γραμματέας ΟΕΥ Γ ‘

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Β1 Διεύθυνση
Σχεδιασμού Εξωστρέφειας
και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας

Ζαλοκώστα 10
106 71 Αθήνα
Τηλ:  210-368 2841
email: db1@mfa.gr

 

42036 2237