Δωρεάν σεμινάριο: «Υποχρεώσεις & κλείσιμο Ηλεκτρονικών Βιβλίων (πλατφόρμα myDATA) για το έτος 2022»

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 4ο Περιφερειακό Τμήμα Κεντροδυτικής Μακεδονίας, σε συνέχεια του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Λογιστών – Φοροτεχνικών συνδιοργανώνει στη Βέροια με το Επιμελητήριο Ημαθίας,  Δωρεάν επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα:

«Υποχρεώσεις & κλείσιμο Ηλεκτρονικών Βιβλίων (πλατφόρμα myDATA) για το έτος 2022»

Εισηγητής: κ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ – Ειδικός Εισηγητής σεμιναρίων, Εσωτερικός Ελεγκτής επιχειρήσεων.

                         

Χώρος διεξαγωγής:

  • Βέροια στο Ξενοδοχείο «Αιγές Μέλαθρον», Ν.Π.Ο. Βέροιας

Σάββατο 4 Μαρτίου 2023, από τις 9.00΄-14.00΄

Το σεμινάριο είναι διάρκειας 5 ωρών.    

* Προϋπόθεση συμμετοχής:  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

  1. Τα Μέλη (Α.Ε.Ι.), που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση παρακολούθησης (συνδρομή 2023) 
  2. Οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση έτους 2023 &
  3. Τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία του 4ου Π.Τ. στο e-mail oee4pt@oe-e.gr, κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 02/03/2023, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρισκόντουσαν σε κατάσταση μη απασχόλησης. Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 02/03/2023, η αίτησή του δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Τα σεμινάρια διατίθενται δωρεάν.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  Πατήστε Εδώ 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία του 4ου ΠΤ Κ-Δ Μακεδονίας του ΟΕΕ, στο email: oee4pt@oe–e.gr& στο τηλέφωνο 2331029111.