ΕΒΕΑ – 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον κλάδο του Φαρμάκου»

 ΕΒΕΑ – 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πράξη με κωδικό ΟΠΣ 5002487

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένα την 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον κλάδο του Φαρμάκου», την οποία υλοποιεί το ΕΒΕΑ ως δικαιούχος, με κύριο του Έργου την ΠΕΦ.

Σημειώνεται ότι, όπως αναφέρεται και στην πρόσκληση, οι κενές θέσεις αφορούν σε όλες τις άλλες Περιφέρειες της χώρας εκτός της Αττικής

Υποβολή αιτήσεων: από 19/03/2021 έως και 11/04/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Έργου training.acci.gr