Εισαγωγή και εξαγωγή από και προς Ηνωμένο Βασίλειο τροφίμων φυτικής προέλευσης.

Εισαγωγή και εξαγωγή από και προς Ηνωμένο Βασίλειο τροφίμων φυτικής προέλευσης.

 

Σε συνέχεια του από 12.01.2021 ηλεκτρονικού μηνύματος της Υπηρεσίας μας με θέμα «Πιστοποιητικά Ποιοτικού Ελέγχου – ΗΒ» και της μέχρι σήμερα ενημέρωσης που έχει περιέλθει εις γνώση της Υπηρεσίας μας από διάφορες πηγές (π.χ. Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην ΕΕ, Πρεσβεία ΗΒ στην Ελλάδα), σας γνωρίζουμε τα εξής σχετικά με τη διακίνηση προϊόντων μεταξύ ΕΕ και Μεγάλης Βρετανίας:

Α. Έλεγχοι συμμόρφωσης με τα πρότυπα εμπορίας για νωπά οπωροκηπευτικά

Μέχρι τις 30.06.2022 μικρό μέρος των οπωροκηπευτικών προέλευσης ΕΕ που θα εισάγεται στη Μεγάλη Βρετανία θα επιλέγεται δειγματοληπτικά για έλεγχο, προκειμένου να πιστοποιείται η συμμόρφωση με τις βρετανικές προδιαγραφές εμπορίας. Όταν κάποιο φορτίο επιλέγεται για έλεγχο, ο εισαγωγέας θα ενημερώνεται αν χρειάζεται να εξασφαλίσει πιστοποιητικό συμμόρφωσης προδιαγραφών εμπορίας (marketing standards) το οποίο εκδίδεται στη Μεγάλη Βρετανία. Από την 01.07.2022 οι εισαγωγείς στη Μεγάλη Βρετανία οπωροκηπευτικών προέλευσης ΕΕ θα ελέγχονται συστηματικά, ενώ θα απαιτείται πιστοποιητικό συμμόρφωσης προδιαγραφών εμπορίας για τα εξής προϊόντα1:

 

  •  Μήλα
  •  Επιτραπέζια σταφύλια
  •  Ακτινίδια
  •  Εσπεριδοειδή
  •  Ροδάκινα και νεκταρίνια
  •  Αχλάδια
  •  Φράουλες
  •  Μαρούλια
  •  Γλυκές πιπεριές
  •  Τομάτες

Υπενθυμίζεται πως ότι αφορά στις εισαγωγές νωπών οπωροκηπευτικών από το Ηνωμένο Βασίλειο, ισχύει ότι και για τις υπόλοιπες αναγνωρισμένες Τρίτες χώρες, οι οποίες προβλέπονται στο παράρτημα IV του Εκτελ. Καν. (ΕΕ) 543/2011, όπως τροποποιήθηκε με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1926.

Β. Έλεγχοι για την ασφάλεια και υγιεινή τροφίμων φυτικής προέλευσης

1. Εισαγωγή από ΗΒ

Κατά την εισαγωγή τροφίμων φυτικής προέλευσης στην Ελλάδα, ισχύουν τα αναγραφόμενα στο με Α.Π. 1134/312899/09.11.2021 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.

2. Εξαγωγές στο ΗΒ

α) Ιανουάριος 2022

Για την εισαγωγή υψηλού κινδύνου τροφίμων μη ζωικής προέλευσης (High-Risk Food and Feed Not of Animal Origin – HRFNAO) στη Μεγάλη Βρετανία τίθενται συγκεκριμένες απαιτήσεις από τον Ιανουάριο του 2022.

Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν ακόμα τρόφιμα HRFNAO καταγωγής ΕΕ, οι απαιτήσεις αυτές θα εφαρμοστούν σε HRFNAO καταγωγής εκτός ΕΕ, τα οποία εισάγονται στην ΕΕ και στη συνέχεια εξάγονται προς τη Μεγάλη Βρετανία.

Οι εισαγωγείς στη Μεγάλη Βρετανία θα πρέπει να υποβάλουν πρότερη κοινοποίηση (προαναγγελία εισαγωγής – import pre-notification) πριν την άφιξη των αγαθών και πιο συγκεκριμένα τουλάχιστον 4 ώρες πριν την αναμενόμενη είσοδο. Οι κοινοποιήσεις αυτές θα υποβάλλονται μέσω του συστήματος IPAFFS (Import of Products, Animals, Food and Feed System). ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο κωδικός IPAFFS είναι απαραίτητος για την τελωνειακή διασάφηση.

Δεν απαιτείται είσοδος στη Μεγάλη Βρετανία μέσω Συνοριακού Σταθμού Ελέγχου ή διεξαγωγή ελέγχου εγγράφων, ταυτότητας και φυσικών ελέγχων στα φορτία κατά την είσοδό τους στα σύνορα. Αυτές οι απαιτήσεις θα εφαρμοστούν από τον Ιούλιο του 2022. Τρόφιμα HRFNAO καταγωγής χωρών εκτός ΕΕ τα οποία διέρχονται υπό καθεστώς transit (χωρίς να εκτελωνίζονται στην ΕΕ) χρειάζεται να προκοινοποιούνται στο σύστημα IPAFFS και να εισέρχονται στη Μεγάλη Βρετανία μέσω συνοριακού σταθμού ελέγχου (BCP) εγκεκριμένου για τα τρόφιμα HRFNAO με τον ίδιο τρόπο όπως παρόμοια φορτία που εισάγονται στη Μεγάλη Βρετανία απευθείας από μία χώρα εκτός ΕΕ.

Τρόφιμα HRFNAO καταγωγής χωρών εκτός ΕΕ τα οποία έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ και στη συνέχεια εξάγονται στην Μεγάλη Βρετανία δεν θα υπόκεινται σε ελέγχους κατά την εισαγωγή στα σύνορα μέχρι τον Ιούλιο του 2022.

β) Ιούλιος 2022

Από τον Ιούλιο του 2022, επιπρόσθετα της απαίτησης της πρότερης κοινοποίησης, τα τρόφιμα HRFNAO, τα οποία περιλαμβάνουν χώρες και προϊόντα τα οποία έχουν επηρεαστεί από το ατύχημα του Τσέρνομπιλ θα πρέπει να εισέρχονται στην Μεγάλη Βρετανία μέσω ενός Συνοριακού Σταθμού Ελέγχου (BCP).

Πιο συγκεκριμένα, για τα τρόφιμα HRFNAO, που έχουν εκτελωνιστεί στην ΕΕ και εξάγονται στη Μεγάλη Βρετανία κατά την εισαγωγή τους στη Μεγάλη Βρετανία:

• Οι πρότερες κοινοποιήσεις εισαγωγής θα πρέπει να υποβάλλονται πριν από την άφιξη των αγαθών.

• Η είσοδός τους θα γίνεται μέσω κατάλληλου συνοριακού σταθμού ελέγχου (BCP) προκειμένου τα εμπορεύματα να είναι διαθέσιμα για έλεγχο εγγράφων, ταυτότητας και φυσικού ελέγχου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες για προϊόντα που ταξινομούνται ως HRFNAO διατίθενται στο διαδίκτυο και πιο συγκεκριμένα στην ακόλουθη διαδρομή

https://www.food.gov.uk/business-guidance/importing-products-of-non-animal-origin

Οι εισαγωγείς θα πρέπει να υποβάλουν πρότερες κοινοποιήσεις σε έναν εγκεκριμένο για τα συγκεκριμένα τρόφιμα Συνοριακό Σταθμό Ελέγχου (BCP) μέσω του Συστήματος IPAFFS. Τα τρόφιμα HRFNAO μη καταγωγής ΕΕ που διέρχεται μέσω της ΕΕ και τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί για διάθεση στην αγορά της ΕΕ, θα συνεχίσουν να πρέπει να κοινοποιούνται εκ των προτέρων στο IPAFFS και να εισάγονται στη Μεγάλη Βρετανία σε BCP εγκεκριμένο για τα HRFNAO με τον ίδιο τρόπο όπως παρόμοια φορτία που εισάγονται απευθείας από τρίτη χώρα.

Ο εισαγωγέας στη Μεγάλη Βρετανία θα πρέπει να εγγραφεί στο IPAFFS.

Τα τρόφιμα HRFNAO θα πρέπει να εισάγονται στη Μεγάλη Βρετανία μέσω BCP που έχουν την κατάλληλη έγκριση προκειμένου να ελεγχθούν τα εμπορεύματα. Κατά την άφιξη στο BCP, τα φορτία θα υποβάλλονται σε έλεγχο εγγράφων, που συνεπάγεται εξέταση των επίσημων πιστοποιήσεων και των εμπορικών εγγράφων που απαιτούνται να συνοδεύουν τα εν λόγω φορτία. Τα τρόφιμα HRFNAO θα υπόκεινται επίσης σε ελέγχους ταυτότητας και φυσικούς ελέγχους και η συχνότητα αυτών θα εξαρτάται από το προϊόν, τον κίνδυνο και τη χώρα καταγωγής. Ο έλεγχος ταυτότητας συνεπάγεται οπτική επιθεώρηση για να επαληθευτεί ότι το περιεχόμενο και η επισήμανση του φορτίου αντιστοιχούν στις πληροφορίες που παρέχονται στη συνοδευτική τεκμηρίωση.

Οι φυσικοί έλεγχοι αφορούν σε έλεγχο των τροφίμων και, κατά περίπτωση, έλεγχο της συσκευασίας, των μέσων μεταφοράς, της επισήμανσης και της θερμοκρασίας, δειγματοληψία για ανάλυση, δοκιμή ή διάγνωση και κάθε άλλο έλεγχο που απαιτείται για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τους υγειονομικούς κανόνες εισαγωγής. Τα ποσοστά ελέγχων ταυτότητας και φυσικών ελέγχων από τον Ιούλιο του 2022 θα αντικατοπτρίζουν την καθορισμένη

4

συχνότητα ελέγχων σύμφωνα με τις νομοθετικές απαιτήσεις. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο και πιο συγκεκριμένα στον σύνδεσμο

https://www.food.gov.uk/business-guidance/importing-products-of-non-animal-origin

Μια λίστα με τους Συνοριακούς Σταθμούς Ελέγχου και τα εμπορεύματα που δέχονται είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο, η οποία μπορεί να τύχει επικαιροποίησης δεδομένου ότι η κυβέρνηση του ΗΒ διερευνά επί του παρόντος επιλογές για τη δημιουργία περισσότερων BCP

https://www.gov.uk/government/publications/uk-border-control-posts-animal-and-animal-product-imports

Τέλος, η Υπηρεσία μας διερευνά αν θα εμπίπτει στις απαιτήσεις που τίθενται για την εισαγωγή από 01 Ιουλίου 2022, η περίπτωση εισαγωγής φορτίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Εκτελ Καν. (ΕΕ) 2019/1793, τα οποία θα εκτελωνίζονται στην Ελλάδα, θα υπόκεινται σε επεξεργασία και στη συνέχεια θα εξάγονται στη Μεγάλη Βρετανία.

Προς διευκόλυνση και ενημέρωση στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τον οδηγό «The Border with the European Union- Importing and Exporting Goods», ο οποίος επικαιροποιήθηκε στα μέσα Νοεμβρίου και στον οποίο περιλαμβάνονται τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τη διακίνηση προϊόντων μεταξύ ΕΕ και Μ. Βρετανίας (περιλαμβάνει τις Αγγλία, Ουαλία και Σκωτία και όχι τη Βόρεια Ιρλανδία).

https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model?utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_source=40955e77-09a7-416d-81b9-d7ffd48b29e2&utm_content=immediately

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το εν λόγω κείμενο όπως και τα links που παρατίθενται στο παρόν έγγραφο τελούν υπό διαρκή επικαιροποίηση οπότε προτείνεται οι ενδιαφερόμενοι να επισκέπτονται τη διαδικτυακή έκδοση προτού προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια.

O Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Δρ. Χρήστος Γούλας