Εκδήλωση για το σχεδιασμό του νέου LEADER/CLLD

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) «Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας  Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.» μετά από 26 έτη επιτυχημένης παρουσίας στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου, συνεχίζει να ενισχύει τον αναπτυξιακό της ρόλο, μέσω της διεκδίκησης υλοποίησης μιας ακόμα στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-77-4.1 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027, για την οποία έχει ήδη πραγματοποιηθεί η σχετική Πρόκληση Ενδιαφέροντος εκ μέρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Κατά την νέα προγραμματική περίοδο 2023-2027 το LEADER θα αποτελέσει για μια ακόμα φορά ένα βασικό εργαλείο ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών ως ξεχωριστή παρέμβαση του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής τουλάχιστον στο 5% των πόρων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο σχεδιασμός σε τοπικό επίπεδο, με αναφορά τόσο στην περιοχή παρέμβασης και στην Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος, όσο και στις κατηγορίες παρεμβάσεων και στην χρηματοδοτική τους βαρύτητα, θα προκύψει μέσα από μια διαδικασία διαβούλευσης ”από κάτω προς τα πάνω”, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι θα ανταποκρίνεται στις αναπτυξιακές ανησυχίες και επιθυμίες του τοπικού πληθυσμού.

Για τον λόγο αυτό, καλούμε όλους τους φορείς της Ημαθίας, αλλά και τον κάθε ιδιώτη ενδιαφερόμενο, να συμμετάσχουν στην διαδικασία διαβούλευσης για το νέο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER/CLLD, συμβάλλοντας έτσι ενεργά και επηρεάζοντας άμεσα τον σχεδιασμό του.

Ελάτε λοιπόν να σχεδιάσουμε μαζί το νέο LEADER, μέσα από:

  • Την παρουσία σας στην ανοιχτή εκδήλωση διαβούλευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Ημαθίας, την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου, στις 18:30.
  • Τη συμμετοχή σας στις OPEN DAYS (συναντήσεις με το κοινό), οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στη Νάουσα και στην Αλεξάνδρεια, σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα.
  • Τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία υπάρχει ανηρτημένη στην ηλεκτρονική μας σελίδα (www.anhma.gr).
  • Την επίσκεψη σας στα γραφεία της AN.HMAA.E., οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα και ώρα, στην οδό Θεσσαλονίκης 46 στην Βέροια.
  • Την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για οποιοδήποτε ερώτημα, πρόταση ή αίτημα σας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@anhma.gr
  • Παρακολουθώντας την παρουσία της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. μέσα από τα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Δώστε δύναμη στον λόγο και στην άποψη σας, διαμορφώνοντας εσείς το νέο Πρόγραμμα LEADER/CLLD.