Εκπαιδευτικές Ημερίδες ΠΚΜ για τον Τουρισμό

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Διεύθυνση Τουρισμού της Π.Κ.Μ. στα πλαίσια του εγκεκριμένου έργου ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ” που αφορά στηΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, για τη διάδοση της τουριστικής παιδείας και την καλλιέργεια νοοτροπίας παροχής υψηλής ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών θα διοργανώσει μαζί με τον ανάδοχο 21 εκπαιδευτικές ημερίδες διάρκειας 8 ωρών η καθεμιά.

 

Ειδικότερα, θα υλοποιηθούν τρεις εκπαιδευτικές ημερίδες ανά Περιφερειακή Ενότητα, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως.

 

Πέμπτη,  24-03-3022,  14:00-20:00

Σάββατο,  26-03-3022,  14:00-20:00

 

Δευτέρα,  28-03-3022,  09:00-15:00

 

Παρακάτω παρατίθενται τα στοιχεία εγγραφής και σύνδεσης για τα ενδιαφερόμενα μέλη σας:

Σύνδεση στο Zoom:  

https://zoom.us/j/97784798299?pwd=bDFmMzUrTWRMTlVDaTlWOEpSbGVEQT09

Εγγραφή:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkYFoqP7WV7wdlC6uzlhPKWYWif89tfVF5E39IK_vnDRqAcg/viewform?usp=sf_link

Πληροφορίες θα δίδονται από την  εκπρόσωπο  του αναδόχου  (κα Σοφία Μπαξεβάνου) στο  τηλέφωνο  2310 508034.