Ενημέρωση Επιμελητηρίων για συμμετοχή της ΠΚΜ στην SALON GOURMETS 2020

Ενημέρωση Επιμελητηρίων για συμμετοχή της ΠΚΜ στην SALON GOURMETS 2020

 

Σας επισυνάπτουμε έγγραφο του Τμήματος Προβολής Αγροτικών Προϊόντων  της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας ΠΚΜ που αφορά στην Ενημέρωση ενδιαφερομένων για τη δυνατότητα συμμετοχής τους με την Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην SALON GOURMET 2020, 30/03-02/04, Εκθεσιακό Κέντρο ΙFEMA-Feria de Madrid, Ισπανία.