ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΚΕΠΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΚΕΠΑ

Το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ), εταίρος της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, υλοποιεί τη Δράση  

Joint Design of virtual incubation/acceleration programme to empower CCIs” στο πλαίσιο του έργου CCI4TOURISM, το οποίο έχει εγκριθεί από το Πρόγραμμα Interreg ADRION και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

Για την υλοποίηση της δράσης προσκαλεί νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις στον κλάδο των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών να υποβάλλουν την επιχειρηματική τους ιδέα με επίκεντρο το βασικό θέμα του έργου: 

Πώς θα μπορούσαν οι επιχειρήσεις του κλάδου των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών να συνεισφέρουν σε ένα καινοτόμο τουριστικό προϊόν και στη διαμόρφωση νέας στρατηγικής για τον βιώσιμο τουρισμό.  

 

Οι επιλεγμένες επιχειρήσεις (10 διαφορετικές επιχειρηματικές ιδέες ή ομάδες) θα κερδίσουν:  

  • Συμμετοχή σε διήμερο σεμινάριο με εξειδικευμένους coaches,  
  • Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης, συμβουλευτικής και mentoring, διαδικτυακά σε πρώτο στάδιο και ενδεχομένως και ενδεχομένως σε φυσικό χώρο, αν το επιτρέψουν οι συνθήκες,  
  • Εκπαίδευση σε θέματα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας 
  • Προώθηση των καλύτερων ιδεών μέσα από την έκδοση ειδικού εντύπου με τις επιχειρηματικές ιδέες από όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο έργο. 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι επιχειρηματικές ιδέες θα πρέπει να ξεχωρίζουν για:  

  • Δημιουργική και καινοτόμο προσέγγιση  
  • Άμεσα αποτελέσματα και στους δύο κλάδους (ΠΔΒ και Τουρισμός)  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι στις 26/02/2020

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέσω της φόρμας που θα βρείτε εδώ
. 


Δείτε την αναλυτική πρόσκληση συμμετοχής εδώ.


Για κάθε πρόσθετη πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 2310 413285, τις ώρες από 08:30 έως 16:30, email: baraklia@e-kepa.gr