Ενημερωτική εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (European Labour Authority)

Ενημερωτική εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (European Labour Authority)

Επικοινωνούμε μαζί σας εκ μέρους του Εθνικού Γραφείου Συντονισμού EURES Ελλάδας, που λειτουργεί στον ΟΑΕΔ, για να σας ενημερώσουμε για την ενημερωτική εκστρατεία  της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (European Labour Authority), #Rights4AllSeasons.

Η εκστρατεία αφορά την απασχόληση των εποχικά εργαζομένων και έχει ως στόχο να ενημερώσει τους εποχικούς εργαζομένους για τα δικαιώματά τους, να στηρίξει τους εργοδότες, και να διασφαλίσει δίκαιες συνθήκες εργασίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δείτε το πρώτο βίντεο, όπως αυτό δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα μέσω του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο συμμετέχει στην εκστρατεία.

 

Τα κύρια μηνύματα της εκστρατείας είναι τα ακόλουθα:

  • Rights are never out of season – Τα δικαιώματα δεν είναι ποτέ εκτός εποχής
  • Ensuring fair and safe conditions for seasonal workers – Διασφαλίζοντας δίκαιες και ασφαλείς συνθήκες για τους εποχικούς εργαζόμενους
  • Work is seasonal, rights are not – Η εργασία είναι εποχική, τα δικαιώματα όχι
  • Fair work is not seasonal – Η δίκαιη εργασία δεν είναι εποχική

Οι τομείς δραστηριότητας που αποτελούν προτεραιότητα είναι ο αγροτικός, ο τουριστικός, ο επισιτιστικός και ο κατασκευαστικός.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα της εκστρατείας.

Μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη της εκστρατείας ακολουθώντας τους σχετικούς λογαριασμούς των μέσων κοινωνικών δικτύωσης ή τη σχετική ιστοσελίδα.

 

Σας παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκρισή σας.

Το δίκτυο EURES είναι δίπλα σας.

 

Στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία.

 

Για το Εθνικό Γραφείο Συντονισμού EURES Ελλάδας