Ενημερωτικό Δελτίο του Υπουργείου Εμπορίου της Τουρκίας, 2024

Το Εμπορικό Τμήμα του Γενικού Προξενείου, της Τουρκικής Δημοκρατίας, εξέδωσε Ενημερωτικό Δελτίο του Υπουργείου Εμπορίου, 2024. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ