Άρθρα – Μελέτες

Εγκύκλιος σχετικά με την τροποποίηση της Συμφωνίας Ε.Ε. Ουκρανίας για τις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων

Το Τμήμα Διεθνών Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών, της Διεύθυνσης Οδικών Εμπορευματικών

Ετήσια Έκθεση 2023 για την οικονομία της Ρουμανίας και την ανάπτυξη των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ελλάδας – Ρουμανίας

Το Γραφείο Οικονομικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Ρουμανία

Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Ξεκινάει από 1η Ιουλίου μαζί με την Απολογιστική Δήλωση – Για φθινόπωρο τα λοιπά έντυπα του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ

Οριστική, όπως φαίνεται, είναι η υποχρεωτική εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας