Εξοπλισμός Οπτικός και Ακριβείας – εκτός από γυαλιά (Αναλώσιμο Υλικό Εργαστηρίων)

H Μονάδα Βέροιας, του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας, διενεργεί Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την προμήθεια του είδους «Εξοπλισμός Οπτικός και Ακριβείας – εκτός από γυαλιά (Αναλώσιμο Υλικό Εργαστηρίων)». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ