Εξ αποστάσεως δράσεις επιδοτούμενης κατάρτισης και δωρεάν πιστοποίησης εργαζομένων σε τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας

Εξ αποστάσεως δράσεις επιδοτούμενης κατάρτισης και δωρεάν πιστοποίησης εργαζομένων σε τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας

Ο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ προσφέρει  σε εργαζόμενους, ιδιωτικών επιχειρήσεων όλης της χώρας και όλων των κλάδων της οικονομίας, επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 50 ωρών, σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας.

Τα προγράμματα επιδοτούνται με 5€ ανά ώρα κατάρτισης, υλοποιούνται είτε συμβατικά είτε εξ αποστάσεως και οδηγούν σε δωρεάν διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων κατά ISΟ/IEC 17024.

Με επικέντρωση σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, οι δράσεις κατάρτισης & πιστοποίησης αφορούν σε 5 θεματικά αντικείμενα:

  • Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους αλουμινοσιδηροκατασκευαστές,
  • Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους τεχνίτες τοποθέτησης υαλοπινάκων,
  • Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ηλεκτρολόγους,
  • Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ψυκτικούς,
  • Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους υδραυλικούς.

Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Αναλυτικές πληροφορίες εδώ.