Επιμελητήριο Ημαθίας : Ερωτηματολόγιο για τη διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών

Ερωτηματολόγιο για τη διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών

Το Επιμελητήριο Ημαθίας, στα πλαίσια δράσεων που υλοποιεί, εν όψει και των γενικότερων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της πανδημίας Covid-19, θα προβεί στη διοργάνωση διαδικτυακών σεμιναρίων για την ενημέρωση και εκπαίδευση των μελών του, προκειμένου να ενισχύσει την καινοτομία και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων στις νέες αυτές συνθήκες.

Για την καλύτερη διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών και την πιο στοχευμένη υλοποίηση των σεμιναρίων, παρακαλούμε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο για τη θεματολογία που θα σας ενδιέφερε να παρακολουθήσετε, στον παρακάτωσύνδεσμο:


https://forms.gle/Ei9hUUGd6aXi1d5Q8

 

Το Επιμελητήριο σας ευχαριστεί εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας και τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και σας διαβεβαιώνει ότι  οι απαντήσεις είναι αυστηρά εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την επιλογή θεματολογίας των σεμιναρίων.

Σε περίπτωση που προκύψουν ερωτήσεις σχετικά με το ερωτηματολόγιο ή δυσκολίες με το σύνδεσμο, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (public.relations@icci.grή μέσω τηλεφώνου (2331024734).