ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ

 

Το Επιμελητήριο Ημαθίας απέστειλε πριν λίγες ημέρες ενημερώσεις στα μέλη του προκειμένου να πληροφορήσει τις επιχειρήσεις σχετικά με τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) και το Επιμελητήριο.

Κατανοούμε ότι οι οικονομικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές για τη λειτουργία των επιχειρήσεων και την τακτοποίηση των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς τους δημόσιους φορείς, ωστόσο πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η πρόθεσή μας ήταν η πληροφόρηση και όχι η απαίτηση είσπραξης χρημάτων. Εξάλλου πουθενά στα έντυπα δεν τίθεται ημερομηνία αποπληρωμής.

Επιπλέον πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η απόφαση αποστολής των ενημερώσεων δε λήφθηκε το τελευταίο διάστημα που οι επιχειρήσεις υπολειτουργούν, αλλά ήταν μια διαδικασία που διήρκησε αρκετούς μήνες από τη λήψη της απόφασης μέχρι και την ολοκλήρωσή της με την αποστολή των ενημερώσεων.

 Όπως έχει διαπιστωθεί στην πράξη, με την ενημέρωση αυτή, την οποία παρεμπιπτόντως απαιτούσαν πολλές επιχειρήσεις του νομού τα τελευταία χρόνια, η Υπηρεσία μας είναι σε θέση να κάνει εκκαθάριση του Μητρώου της και να έχουμε όλοι πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την επιχειρηματικότητα της Ημαθίας.

Εκτός των άλλων είχαμε υποχρέωση να ενημερώσουμε και για τις οφειλές προς το ΓΕΜΗ, του οποίου τη λειτουργία και τη χρησιμότητα δεν την έχουν πληροφορηθεί πολλές επιχειρήσεις, προκειμένου να μη βρεθεί κανένας στη δυσάρεστη θέση αδυναμίας λήψης φορολογικής ενημερότητας, σε περίπτωση που το Υπουργείο αποφασίσει  να βεβαιώσει τις οφειλές αυτές.

Τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι σκοπός μας είναι η ενημέρωση των επιχειρήσεων και για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτείται, τα μέλη μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία, είτε τηλεφωνικά στο 2331024734 είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις: gemi@icci.gr και chamimat@otenet.gr.