ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

 

Το Επιμελητήριο Ημαθίας ανακοινώνει στις επιχειρήσεις που έχουν συναφές αντικείμενο εργασιών, ότι επιθυμεί όπως αποστείλουν στα Γραφεία του Επιμελητηρίου, Κεντρικής 3 – 59132 Βέροια, μέχρι την Δευτέρα 12/7/2021 και ώρα 14:00 μ.μ..

την οικονομική τους προσφορά για την προμήθεια των κάτωθι ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου. Με προϋπολογισθέν ποσό 850,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να είναι κλειστές και θα αξιολογηθούν από τη Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ημαθίας, με το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής.

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ Α4 (80gr)*ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΟΣ

20 κιβώτια των 5 πακέτων

2

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ (100 ΤΜΧ) Νο 3

10 πακέτα

3

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ POST IT, ΚΙΤΡΙΝΑ 75x75mm (100Φ.)

20 τεμάχια

4

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ Α4 ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΕΣ Νο 4 (100ΤΜΧ)

10 πακέτα

5

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 25x35 ΧΡΩΜΑ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΩΡΙΣ PAXΗ

20 τεμάχια

6

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΚΟΡΔΕΛΑ ΚΑΙ ΑΥΤΙΑ 25x35x12cm

20 τεμάχια

7

ΚΛΑΣΕΡ 8-32 Α4 KOKKINA‘Η ΜΩΒ (ΤΥΠΟΥ SKAG)

20 τεμάχια

8

ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ BIC

2 κουτιά των 50 τεμαχίων

9

ΜΟΛΥΒΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ STAEDTELERNORIS 120HB

1 κουτί

10

ΜΑΡΚΑΔΟΡΑΚΙΑ ΑΝΕΞΙΤΗΛΑ ΤΥΠΟΥ PILOTCD/DVDMARKEREFΜΕ ΛΕΠΤΗ ΜΥΤΗ

10 τεμάχια (4 μαύρα, 4 μπλε, 2 κόκκινα )

11

ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΤΕΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ  

5 τεμάχια

12

ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΤΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

5 τεμάχια

13

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΠΟΝΤΙΚΙ 5mmx 5m

30 τεμάχια


Για το Επιμελητήριο Ημαθίας

 

Ο Πρόεδρος,

 

ΜΠΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ