Επισκευή του Στεφανιογράφου Artis Zee DFC του Αιμοδυναμικού Τμήματος

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαίδευσης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για Επισκευή του Στεφανιογράφου Artis Zee DFC του
Αιμοδυναμικού Τμήματος. Περισσότερα ΕΔΩ