Επισκευή Υλικού «OIL COOLER», κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (O/N 24ΕΑ10)

Το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού του 201 Κέντρου Εφοδιασμού Αεροπορίας προκηρύσσει Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την Επισκευή Υλικού «OIL COOLER», κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (O/N 24ΕΑ10). Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ