Επιστολή Επιμελητηρίου Ημαθίας προς το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α.

Με αφορμή την ανακοίνωση της αύξησης των συντελεστών Φ.Π.Α. από 4% σε 4,5%, από 8% σε 9% και από 18% σε 19% και με σκοπό την λιγότερη αναστάτωση της αγοράς, θεωρούμε ότι η άμεση εφαρμογή αυτών και μάλιστα σε διαφορετικές ημερομηνίες, ανάλογα με τον τρόπο έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, είναι προφανώς ιδιαίτερα δύσκολη αν όχι αδύνατη.

Δημιουργούνται πολλά τεχνικά και ουσιαστικά προβλήματα, η λύση των οποίων απαιτεί την παράταση του χρόνου εφαρμογής των παραπάνω συντελεστών και συμβάλλει παράλληλα στην ομαλή προσαρμογή της αγοράς στα νέα δεδομένα.