Επιστολή του Επιμελητηρίου Ημαθίας προς το Υπουργείο Ανάπτυξης για τον Επιμελητηριακό Νόμο

Κύριε Υπουργέ,
Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Ημαθίας, εκτιμώντας την προσπάθεια σας για την αξιοποίηση του Επιμελητηριακού θεσμού και επιθυμώντας και εμείς να συμβάλλουμε σ΄ αυτή, σας παραθέτουμε τις παρακάτω απόψεις μας.

Τα Επιμελητήρια μεταξύ των άλλων, ενδιαφέρονται και υποχρεούνται να έχουν και να χορηγούν σε κάθε ενδιαφερόμενο, στοιχεία για την οικονομική κατάσταση της περιοχής τους, η οποία σε μεγάλο βαθμό προσδιορίζεται από το σύνολο των επιχειρήσεων και τις ασκούμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Ο αριθμός των επιχειρήσεων, τα παραγόμενα προϊόντα, το απασχολούμενο προσωπικό, οι εξαγωγές, κλπ., αποτελούν ένα σημαντικό και ασφαλή οικονομικό δείκτη για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, ιδιαίτερα όταν τα στοιχεία αυτά αναπροσαρμόζονται στην εξέλιξη τους.

Για το λόγο αυτό, τα σχετικά προγράμματα μηχανογράφησης των Επιμελητηρίων, περιλαμβάνουν στο Μητρώο Επωνυμιών τα παραπάνω στοιχεία προκειμένου να αποδίδεται με πληρότητα η εικόνα της τοπικής επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Για να είναι όμως και επικαιροποιημένα, επιβάλλεται και απαιτείται η συνεργασία των εμπλεκομένων υπηρεσιών στις διαδικασίες ίδρυσης, λειτουργίας και διακοπής των επιχειρήσεων και πιο συγκεκριμένα με:

  • την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, για τις λειτουργούσες ή μη επιχειρήσεις κατά ΔΟΥ.

  • το τμήμα Βιομηχανίας για τα ποσοτικά στοιχεία των εγκατεστημένων επιχειρήσεων σε γήπεδα, κτίρια, μηχανήματα, κλπ.

  • την Επιθεώρηση Εργασίας για το απασχολούμενο προσωπικό (αριθμός, ειδικότητες, γραμματειακές γνώσεις, κλπ.)

  • το Πρωτοδικείο και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχίας για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων και διακοπή παλαιών που προβλέπεται και από άρθρο 4 και 5 του Ν. 2081/92.

Κύριε Υπουργέ,

Η ύπαρξη των σημαντικών αυτών στοιχείων στις αρμόδιες υπηρεσίες έχει την χρησιμότητα τους. Η συγκέντρωση τους όμως με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, η οποία είναι απλή, ταχύτατη και σχεδόν αδάπανη, είναι αυτή η οποία πράγματι δίνει ένα ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΗΤΡΩΟ και κατά συνέπεια ένα χρήσιμο και δυναμικό εργαλείο για εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.