ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΕ Κ. ΜΙΧΑΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΕ Κ. ΜΙΧΑΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.