ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ (CABO VERDE) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ (CABO VERDE) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕ

Έρευνα για καταγραφή των επιχειρήσεων των κ-μ της Ε.Ε. που δραστηριοποιούνται στην χώρα.
Το ερωτηματολόγιο που υπάρχει στον κατωτέρω συνδέσμο:

 

Σκοπός  της ερευνας είναι να καταγράψει και να ενημερωθεί η Αντιπροσωπεία της ΕΕ για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαικές επιχειρήσεις στο Πράσινο Ακρωτήριο (Cabo Verde).