ΕΣΠΑ 2021-2027: Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 22.03 για τις 2 Δράσεις του Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Δημοσιεύθηκε η πέμπτη (5η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»  και η τρίτη (3η) τροποποίηση της Δράσης «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027», οι οποίες επιφέρουν, μεταξύ άλλων, σημαντικές αλλαγές στο χρονικό περιθώριο ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις, οι Δράσεις θα παραμείνουν  ανοιχτές για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Κατηγορία Περιφέρειας και σε κάθε περίπτωση μέχρι την Παρασκευή 22.03.2024 και ώρα 15:00.

Δείτε περισσότερα εδώ.