Εφάπαξ Συντήρηση/Ποιοτικό Έλεγχο δεκατεσσάρων (14) Απινιδωτών

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαίδευσης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για Εφάπαξ Συντήρηση/Ποιοτικό Έλεγχο δεκατεσσάρων
(14) Απινιδωτών (Physio-Control Lifepak-20 τεμ.13 και Lifepak-1000 τεμ.1). Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ