«Εφάπαξ Συντήρηση/Ποιοτικό Έλεγχο δώδεκα (12) χειρουργικών διαθερμιών MARTIN τύπου MEMB2, ME411 και ME200

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαίδευσης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για Εφάπαξ Συντήρηση/Ποιοτικό Έλεγχο δώδεκα (12)
χειρουργικών διαθερμιών MARTIN τύπου MEMB2, ME411 και ME200. Για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ