Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού Ακτινογραφίας» , για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.Ζ.

Το Οικονομικό Τμήμα, της Υποδιεύθυνσης Διοικητικού, του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των Ορίων για την ανάθεση του έργου:
«Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού Ακτινογραφίας». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ